ความเชื่อเรื่องเลข 3 ในวัฒนธรรมจีน

เลข 3 ในทางมหาสัตตเลขจัดเป็นเลขแห่งแข็งแกร่ง ดุดัน (พร้อมลุยตลอดเวลา) ใช้เป็นสัญลักษณ์แทน "ดาวอังคาร" (ธาตุลม) จุดเด่น คือ "ความกล้า" จุดด้อย คือ "อารมณ์รุนแรง"


ความเชื่อเลข 3 ในวัฒนธรรมจีน
ภาพ: 知之- 凤凰网

ส่วนเลข 3 ในวัฒนธรรมจีนถือเป็นเลขที่มีคุณสมบัติดี จัดว่าเป็นเลขนำโชค โดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนความสมบูรณ์

เนื่องจากเลข 3 ในภาษาจีนใช้อักษร "三" อ่านว่า "ซาน" พ้องเสียงกับคำว่า "生" อ่านว่า "เชิง" หมายถึง "ชีวิต" หรือ "การกำเนิด" สื่อถึงครอบครัวสามรุ่น ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยชรา

ในทางพุทธศาสนาจีน เลข 3 สื่อถึงความสมบูรณ์ของพระรัตนตรัย (แก้วสามประการ) ส่วนในลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อ เลข 3 ยังเป็นตัวแทนของสวรรค์ โลกและมนุษย์

ดังนั้นเลข 3 จึงไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์แทนการบอกจำนวน แต่ยังหมายรวมไปถึงความเชื่อ ความรู้สึกและแนวทางในการปฏิบัติที่สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมจีนออกมา