โหราศาสตร์ดวงดาวและจักราศี

ในวิชาโหราศาสตร์ว่าด้วยศาสตร์การพยากรณ์ดวงดาวและจักราศี มีการแบ่งดวงดาวทั้ง 10 ดวง ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ "ดาวศุภเคราะห์" และ "ดาวบาปเคราะห์"


ศาสตร์การพยากรณ์ดวงดาวและจักราศี

ดาวศุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์
• ศุภเคราะห์ 4 ดวง ประกอบด้วย ดาวจันทร์, ดาวพุธ, ดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์
• บาปเคราะห์ 6 ดวง ประกอบด้วย ดาวอาทิตย์, ดาวอังคาร, ดาวเสาร์, ดาวราหู, ดาวเกตุและดาวมฤตยู

ดาวแต่ละดวงจะมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งอยู่เรื่อยๆตามรอบเวลา (เหมือนดาวบนท้องฟ้าที่มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอด) แต่ระยะเวลาการโคจรย้ายตำแหน่งประจำราศี (ที่เรียกกันว่าดาวย้าย) จะแตกต่างกัน

ระยะเวลาการย้ายราศี
• ดาวอาทิตย์: โคจรย้ายราศีทุกเดือน
• ดาวจันทร์: โคจรย้ายราศีทุก 2 วันครึ่ง
• ดาวอังคาร: โคจรย้ายราศีทุก 45 วัน
• ดาวพุธ: โคจรย้ายราศีทุก 1 เดือน
• ดาวพฤหัสบดี: โคจรย้ายราศีทุก 1 ปี
• ดาวศุกร์: โคจรย้ายราศีทุก 1 เดือน
• ดาวเสาร์: โคจรย้ายราศีทุก 2 ปีครึ่ง
• ดาวราหู: โคจรย้ายราศีทุก 1 ปีครึ่ง
• ดาวเกตุ: โคจรย้ายราศีทุก 55 วัน
• ดาวมฤตยู: โคจรย้ายราศีทุก 7 ปี

ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเดี๋ยวก็ได้ยินว่า "ดาวนั้นย้าย... ดาวโน้นย้าย... ดาวนี้ย้าย..."

เมื่อดวงดาวโคจรย้ายตำแหน่งจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่ง ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับทุกๆราศี ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย ขึ้นอยู่กับว่าดาวดวงใดย้ายไปยังราศีใดและย้ายเข้าไปประจำอยู่ในตำแหน่งใด

สิ่งสำคัญเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดวงดาวย้ายราศีอยู่ที่การเตรียมพร้อมรับมือ ต่อให้ดาวย้ายมาประจำตำแหน่งที่ไม่ดี แต่ถ้าพร้อมรับและปรับตัวได้ ผลกระทบย่อมเบาบางลงจนไม่สะทกสะเทือน

ขณะเดียวกัน หากดวงดาวย้ายมาประจำอยู่ในตำแหน่งที่ดี แต่กลับไม่มีการเตรียมพร้อมและคว้าโอกาสทองเอาไว้ สิ่งดีๆที่ควรจะเกิดขึ้นก็จะพลาดไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย