ห้ามเดินข้ามขั้นบันได ความเชื่อโบราณสอนลูกหลานให้ระมัดระวัง

คนโบราณมีความเชื่อว่าหากเดินข้ามขั้นบันไดจะทำให้พบเจอความยากลำบาก ทำมาหากินไม่คล่อง ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต


ห้ามเดินข้ามขั้นบันได

เนื่องด้วยขั้นบันไดถูกออกแบบมาให้มีระดับที่พอดีสำหรับการก้าวเดินไปทีละขั้น ความเชื่อนี้จึงเป็นกุศโลบายที่สอนลูกหลานให้ก้าวเดินด้วยความระมัดระวัง

รวมทั้งยังสอนให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ค่อยเป็นค่อยไป รู้จักวางแผนอย่างเป็นระบบเหมือนการก้าวขึ้นลงบันไดทีละขั้นๆ