พระราหูกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคา

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เรียกว่า "สุริยุปราคา" (สุริยคราส) และ "จันทรุปราคา" (จันทรุปราคา) เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลประกอบด้วย ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และโลก เคลื่อนมาอยู่ในแนวเดียวกัน


พระราหูกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคา

การเรียงตำแหน่งดวงดาว
• สุริยุปราคา: ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก (ดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง)
• จันทรุปราคา: ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ (โลกอยู่ตรงกลาง)

การเกิดสุริยุปราคาจะกินเวลาเพียงไม่กี่นาที ขณะที่การเกิดจันทรุปราคาอาจกินเวลาเป็นชั่วโมง แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ในทางโหราศาสตร์กล่าวถึงการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเอาไว้โดยเชื่อมโยงกับตำนานของพระราหูครึ่งท่อนอันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำพิธีกวนน้ำอมฤต

พระราหูรู้สึกเจ็บแค้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่เป็นเหตุให้ตนถูกจักรของพระวิษณุตัดร่างจนขาดเหลือเพียงครึ่งท่อน ทุกครั้งที่มีโอกาสพระราหูจึงไล่จับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์มาอมเอาไว้ในปาก

ทว่ารัศมีเทวดานพเคราะห์ของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ทำให้พระราหูอมได้ไม่นานจนต้องคายออกมา แต่ผลการกระทำของพระราหูก็กลายเป็นที่มาของปรากฏการณ์สุริยปราคาและจันทรุปราคา

โดยเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้คนในสมัยโบราณจะทำการตีเกราะเคาะไม้หรือจุดปะทัดส่งเสียงดังเพื่อไล่ให้พระราหูรีบคายพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ออกมาเร็วๆ

แต่สำหรับผู้ที่นับถือบูชาพระราหูจะทำในสิ่งตรงกันข้ามด้วยการนำสิ่งของมาตั้งโต๊ะประกอบพิธีกราบไหว้บูชาให้พระราหูพึงพอใจ แล้วพระราหูจะประทานความสุข โชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมาให้