เต่ามังกร สัตว์มงคลเสริมความสำเร็จ

"เต่ามังกร" สัตว์มงคลตามความเชื่อในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน สัญลักษณ์แห่งอำนาจวาสนา บารมีสูงส่ง อุดมทรัพย์สิน ปกป้องคุ้มครองจากภยันตราย อายุยืนยาวและความสำเร็จ


เต่ามังกร
ภาพ: Modern Sculpture Artists

ตำนานกล่าวว่าเต่ามังกรเป็นลูกมังกรตัวที่ 9 มีพลังอำนาจมาก ลักษณะผสมกันโดยมีส่วนหัวเป็นมังกรและตัวเป็นเต่า เปรียบเสมือนการรวมร่างของสัตว์เทพฮวงจุ้ย 2 ตัว ได้แก่ "มังกรเขียว" กับ "เต่าดำ"

เต่ามังกรมักจะอยู่บนเหรียญหรือแท่งทองคำ หากมีเหรียญจีนอยู่ในปากจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ในบางครั้งมีลูกเต่าตัวเล็กๆจะช่วยเพิ่มคุณลักษณะของการบรรลุผลไปชั่วลูกชั่วหลาน

เต่ามังกรได้รับความนิยมในการประดับรูปปั้นเอาไว้เสริมฮวงจุ้ยร้านค้า บริษัทห้างร้าน เพื่อดึงดูดความสำเร็จ กระตุ้นทรัพย์ โชคลาภ งานค้างานขาย ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า

ข้อสำคัญในการประดับเต่ามังกรเพื่อเสริมฮวงจุ้ยจะต้องหมั่นดูแลทำความสะอาด อย่าให้มีฝุ่นหรือเศษผงเกาะตามรูปปั้นเพื่อให้เต่ามังกรทำหน้าที่เครื่องรางได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์