เลข 0 ที่คุณคู่ควร

คนส่วนใหญ่อาจจะมองเลข 0 ไปในทางที่ไม่ดี เมื่อเลข 0 (ศูนย์) ออกเสียงพ้องกับคำว่า "สูญ" สื่อความหมายไปในทางที่ไม่ดี อาทิ สูญหาย สูญสิ้น สูญเสีย แต่อย่างที่เกริ่นไปหลายครั้งแล้วว่าทุกตัวเลขมีทั้ง "ดี" และ "ร้าย" อยู่ในตัว


เลข 0 ที่คุณคู่ควร

เลข 0 ในระบบตัวเลขมีบทบาทเป็นตัวกลางในทางคณิตศาสตร์ เชื่อว่าคิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนการเว้นช่องว่างที่อาจทำให้รู้สึกสับสน แล้วพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนมีรูปลักษณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เลข 0 ในทางโหราศาสตร์เป็นสัญลักษณ์แทน "ดาวมฤตยู" หรือ "ดาวยูเรนัส" (ไม่มีธาตุ) สื่อความหมายถึงความพลิกผัน การเปลี่ยนแปลง ความมหัศจรรย์ สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติและความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับคนที่สามารถใช้เลข 0 ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักวิจัยและหมอดู เนื่องจากอิทธิพลของเลข 0 จะเสริมให้มีความคิดแปลกแหวกแนว จินตนาการล้ำลึก หูไวตาไว เรียกว่าเป็นอัจฉริยะสติเฟื่อง

แต่หากไม่ได้ทำอาชีพเหล่านี้แนะนำว่าไม่ควรใช้เลข 0 อย่างเด็ดขาด เนื่องจากอิทธิพลของเลข 0 จะทำให้เกิดความหม่นหมอง อับโชค เอาแน่เอานอนไม่ได้ พบพานเรื่องร้ายๆ กลายเป็นเลขที่นำความ "สูญ" ทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาในชีวิต