พิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2565

บรรยากาศพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในบรรยากาศเป็นกันเองร่วมกับ "อ.ทราย", "พี่บอย สินเจริญ" และ "พลพล พลกองเส็ง" เสริมความสิริมงคล ก้าวหน้า ร่ำรวย ดัง ปัง ไกล...


พิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe