ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก

คำพระท่านว่า "นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต" (นัด-ถิ, โล-เก, อะ-นิน-ทิ-โต) หมายถึง "ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก" พุทธภาษิตสอนว่า "ผู้มีปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา" คำนินทาไม่อาจทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีไปได้


ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก

มนุษย์ทั้งหลายบนโลกไม่มีใครที่ไม่เคยถูกนินทา แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติชอบก็ยังหนีไม่พ้นการถูกติฉินนินทาจากบุคคลอื่น

การนินทาเป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ ข้อความส่วนใหญ่มักเป็นไปในทางเสียๆหายๆ อันเกิดจากพฤติกรรมขี้ขลาด ขาดความมั่นใจหรือความซาดิสม์ที่อยากเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์ใจ

แน่นอนว่าผู้ที่ถูกนินทาย่อมรู้สึกไม่ดีเป็นธรรมดา แต่สิ่งสำคัญกว่าอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกนินทาด้วยเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ความจริง

ระหว่าง 1. ตอบโต้กลับอย่างทันท่วงทีชนิดที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน 2. ปล่อยผ่านไปให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ หรือ 3. ใช้คำติฉินนินทาเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไป

"คนดีไม่สร้างปัญหา คนด้อยปัญญาไม่สร้างความสุข" เราไม่สามารถห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาเราได้ (ขนาดความคิดของตัวเองยังห้ามไม่ได้เลย) แต่เราต้องรู้ว่าควรจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร...