เลขคู่สมพล เลขมงคลเสริมความก้าวหน้า

ในศาสตร์ตัวเลขมีการนิยามคู่ตัวเลขนอกเหนือจากเลขคู่มิตรเอาไว้ เรียกว่า "เลขคู่สมพล" โดยคู่เลขสมพลเป็นตัวแทนของดวงดาวที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า ประกอบด้วย 16, 28, 35 และ 47


เลขคู่สมพล

เลขคู่สมพล
• คู่เลข 16-61: อิทธิพล "ดาวอาทิตย์" กับ "ดาวศุกร์" ส่งเสริมในด้านชื่อเสียงเกียรติยศ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีพรสวรรค์ในการหาเงิน ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

• คู่เลข 28-82: อิทธิพล "ดาวจันทร์" กับ "ดาวราหู" ส่งเสริมในด้านทรัพย์สินเงินทอง ไหวพริบปฏิภาณ มีความฉลาดทันคน วางกลยุทธ์อย่างเหนือชั้น การบริหารความเสี่ยงเก่ง มีโชคทางการเงิน

• คู่เลข 35-53: อิทธิพล "ดาวอังคาร" กับ "ดาวพฤหัสบดี" ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ความมั่นใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่และมีบารมีเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา

• คู่เลข 47-74: อิทธิพล "ดาวพุธ" กับ "ดาวเสาร์" ส่งเสริมในด้านความมุ่งมั่นพยายาม แม้จะมีธาตุที่ขัดแย้งแต่สมดุลกลมกลืนกันเหมือนหยินและหยาง กลายเป็นพลังแห่งทฤษฎีและการปฏิบัติที่ทำให้มีความน่าเชื่อถือ