เปลี่ยนเบอร์มือถือไปก็ไม่ช่วยอะไร

"เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต... เบอร์มือถือพลิกชีวิต... รวยด้วยเบอร์มือถือ..." เหล่านี้คือคำโฆษณาที่ใช้ในการเชิญชวนให้คนเปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือในกลุ่ม "เบอร์มงคล" แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างก้าวกระโดด


เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต เบอร์มือถือพลิกชีวิต รวยด้วยเบอร์มือถือ

ตัวเลขเป็นหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์ที่ใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบจึงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้

แต่การเปลี่ยนมาใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือในกลุ่ม "เบอร์มงคล" ไม่ได้ทำให้ดวงชะตาของผู้ใช้ดีขึ้นเสมอไป

เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร อิทธิพลของตัวเลขจะอำนวยให้เกิดความราบรื่นขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้ว่าจะต้องรู้ถึงลักษณะและความเหมาะสมของตัวเลขที่ใช้งาน

สำคัญที่สุดผู้ใช้งานจะต้องปรับกระบวนความคิด เปลี่ยนทัศนคติและมีความรู้ความเข้าใจในตัวเองเสียก่อน

"อย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ถ้ายังไม่เจอตัวเอง" การดันทุรังหวังพึ่งเบอร์แพงๆแล้วคิดว่าเป็นสิ่งของวิเศษกลับจะกลายเป็นการนำชีวิตให้ดิ่งลงเหว เปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แต่ชีวิตยิ่งแย่ลงๆ กรณีเช่นนี้เปลี่ยนเบอร์มือถือไปก็ไม่ช่วยอะไร...