ภาพโป๊ยเซียนเมามาย สัญลักษณ์มงคลเสริมความสุข

"โป๊ยเซียน" เทพทั้งแปดตามคติความเชื่อในลัทธิเต๋าที่มีประวัติความเป็นมาแตกต่างกัน เทพทั้งแปดได้มารวมตัวและช่วยกันขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยให้เกิดความสงบสุขบนโลกมนุษย์


ภาพโป๊ยเซียนเมามาย สัญลักษณ์มงคลเสริมความสุข
ภาพ: 联拍在线

โป๊ยเซียน (แปดเซียน) จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสุข ความโชคดีและความสมหวัง ได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

"ภาพโป๊ยเซียนเมามาย" จึงเป็นภาพสะท้อนถึงความสุขสนุกสนานของเหล่าเซียนทั้งแปดที่กำลังร่ำสุรากลางแสงจันทราและแสดงอิริยาบถสนุกสนาน

ภาพโป๊ยเซียนเมามายจึงเป็นภาพมงคลที่ได้รับความนิยมในการนำมาประดับเอาไว้ตามอาคารบ้านเรือน เสมือนการอวยพรให้ชีวิตประสบสุขสมปรารถนาดังเช่นเซียนทั้งแปด