48-84 ได้ดีเพราะปาก ลำบากเพราะคำพูด

เลข 48-84 จัดว่าเป็นเลขแห่งความความแย้งย้อน ลดทอนและบ่อนทำลาย ในวิชามหาสัตตเลขนิยามเลขคู่นี้ว่า "เลขคู่ศัตรู" อันเกิดจากการรวมกันระหว่าง "ดาวพุธ" (4) กับ "ดาวราหู" (8) เรียกว่าเจอกันเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้น


48-84 ได้ดีเพราะปาก ลำบากเพราะคำพูด

อิทธิพลของคู่ตัวเลข 48-84 ส่งผลให้อารมณ์แปรปรวน ความคลุมเครือ เชื่อถือไม่ได้ การทะเลาะวิวาท ใช้ความฉลาดในทางที่ผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัว พลิกสถานการณ์จากดีกลับกลายเป็นร้าย

แม้จะเป็นการรวมพลังกันของความมีวาทศิลป์กับไหวพริบปฏิภาณ แต่ความหน้ามืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบอาจทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม เหมือนการแพ้ภัยความฉลาดของตัวเอง

ผู้ที่ใช้เลขคู่นี้จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องคำพูดคำจา เพราะแทนที่จะ "ได้ดีเพราะปาก" อาจกลับกลายเป็นการ "ลำบากเพราะคำพูด" เกิดความขัดแย้งและอาจลุกลามบานปลายจนกลายเป็นคดีความ

ในกรณีที่เจอคนอื่นใช้เลขคู่นี้ พึงระมัดระวังให้ดี อย่าหลงเคลิ้มไปกับคำพูดสวยหรูหรือการเอาผลประโยชน์มาล่อ เพราะพวกเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ยอมทำทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยมองหาช่องทางเอาตัวรอดไว้แล้ว