วิทยากรการตลาดออนไลน์และสร้างแรงบันดาลใจ

บรรยากาศการเวิร์กชอปภายใต้คอนเซ็ปต์ "ความสำเร็จด้วยกระดาษแผ่นเดียว" ของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน จังหวัดชลบุรี


บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บรรยากาศการเวิร์กชอปของพี่น้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรงานในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ "ผู้บริหาร พี่ต้าและคณะทุกท่าน" ที่ให้น้องโจได้ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้การตลาดออนไลน์และสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมกับท่าน "อาจารย์ยุ่น" นักวิเคราะห์และวางแผนองค์กรระดับแนวหน้าของประเทศ