พิธีถอนและตั้งศาลเจ้าพระยาสุรสีห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนศาลและตั้งศาลใหม่พระยาสุรสีห์ ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานโดยท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักเรียนลูกส้มฟ้า ขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ก้าวไกล ประสบความสำเร็จทุกประการ


พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

พิธีถอนและตั้งศาลโรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย)

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe