บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ" คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติทำหน้าที่วิทยากรบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ" ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา


บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอกราบของพระคุณอาจารย์แบงค์ อาจารย์บูม น้องกอล์ฟและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มอบโอกาสผมได้ทำหน้าที่วิทยากรในครั้งนี้ รวมทั้งรุ่นน้องที่น่ารักทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับ

ติดต่องานวิทยากรบรรยาย
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe