ขอพรองค์เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ขอพรองค์เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) ในนิวเทอร์ริทอรี่ส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ขอพรให้ลูกเพจอาจารย์โจทุกท่านประสบโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง กิจการเจริญรุ่งเรือง สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง


ขอพรองค์เทพเจ้าแชกง ณ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)

ตำนานกล่าวว่าเทพเจ้าแชกงเป็นแม่ทัพสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ท่านมีชื่อเสียงด้านความจงรักภักดีและทักษะทางการแพทย์ที่ช่วยขจัดโรคภัยไปได้ โดยท่านแชกงจะพกกังหันสี่ใบพัดติดตัวไปรบด้วยเสมอ กังหันจึงกลายเป็นเครื่องรางที่มีชื่อเสียงของวัด