บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเกริกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพบรรยากาศการบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเกริกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 กราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถาบันและทีมประสานงานทุกท่านที่ให้โอกาสอาจารย์โจได้ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ครับ


บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเกริกและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางติดต่อ
• Tel: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
• Youtube: AjarnJoe Channel
• TikTok: @ajarnjoe
• IG: joey_chanathan
• Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย