บวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยทันสมัยการเกษตร

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร โดยท่านเจ้าภาพ "ทันสมัยการเกษตร ชุมพลบุรี สุรินทร์" จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกชนิด ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่ำรวยลูกเดียวครับ


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566

กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าและภรรยาที่เป็นเกียรติเป็นประธานพิธีมหามงคลนี้ ขอขอบคุณพี่น็อต น้องแป้งที่ให้เกียรติและให้โอกาส เมตตาอาจารย์โจและหมอตาล ในการทำพิธีกรรม ผมรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติแก่ประวัติวงศ์ตระกูลในฐานะสมมุติพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe