พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวง "ษัการ" องค์พระพิฆเนศวังหน้า ณ วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 กราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้อ.โจได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ ขออวยชัยให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการครับ


พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวังหน้า วิทยาลัยนาฏศิลป (วังหน้า)