โครงการเสวนาประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย

เวทีเสวนา "ประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย" ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์สายมู วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567


มูเตลู ประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย

มูเตลู ประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย

มูเตลู ประวัติศาสตร์สายมูในสังคมไทย

ช่องทางติดต่อ
• เบอร์โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
• Youtube: AjarnJoe Channel
• TikTok: @ajarnjoe
• IG: joey_chanathan
• Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย