7 สิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้าน

เคล็ดลับฮวงจุ้ยบ้านง่ายๆสไตล์อาจารย์โจขอเสนอ 7 สิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้านเพราะในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้เกิดความแตกแยก ครอบครัวมีปัญหา ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้า ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นดูกันได้เลยครับ


สิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในบ้าน

1. นาฬิกาตาย
นาฬิกาตายหรือการติดตั้งนาฬิกาเอาไว้ในห้องนำ้ถือเป็นพลังร้าย เหมือนเวลาชีวิตที่ไม่เดินไปข้างหน้า ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดี ความรักแย่ การเงินติดขัด ครอบครัวมีปัญหา

2. สิ่งของชำรุด
สิ่งของที่ชำรุดหรือแตกหักไปแล้วถือว่าเป็นของเสีย การเก็บของเหล่านี้เอาไว้ในบ้านจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมีปัญหา เกิดความแตกแยก ธุรกิจประสบความล้มเหลว

3. รูปภาพที่ทำให้หดหู่
รูปภาพที่เห็นแล้วทำให้เกิดความรู้สึกสลดหดหู่หรือสะเทือนใจ ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องแต่ราวเข้ามา เกิดความเครียด คนในบ้านพบเจอแต่ความตกตำ่

4. รูปปั้นจระเข้
จระเข้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความแตกแยกและความเจ้าเล่ห์ ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าการมีรูปปั้นจระเข้ในบ้านจะทำให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน เกิดการเอารัดเอาเปรียบ

5. ต้นไม้ที่มีหนามแหลม
หนามที่แหลมคมของต้นไม้เหมือนสิ่งที่คอยทิ่มแทงตัวเอง ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเอง เกิดความขัดแย้งระหว่างสายเลือด คนในบ้านอยู่กันอย่างไม่มีความสุข

6. ประตูสีดำ
แม้ประตูสีดำจะทำให้ดูแข็งแกร่งมั่นคง แต่ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าประตูสีดำจะทำให้คนในบ้านไม่มีโชคลาภ กิจการงานค้างานขายไม่เจริญรุ่งเรือง ธุรกิจขาดทุนและยังถูกเอารัดเอาเปรียบ

7. ปฏิทินเก่า
เมื่อใช้ปฏิทินจนสิ้นสุดรอบปีแล้วก็ควรจะนำออกจากบ้านทันที ในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าการเก็บปฏิทินเก่าเอาไว้เปรียบเสมือนการยึดติดอยู่กับวันเก่าๆ ส่งผลให้ไม่ก้าวหน้า ไม่เจริญรุ่งเรือง ไม่ประสบความสำเร็จ ชีวิตมีแต่ความหดหู่ ปฏิทินเก่า