ความหมายของเลข 48-84 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 48-84 จัดอยู่ในกลุ่มเลขอันตราย "โซนสีแดง" ลำดับต้นๆที่ไม่ควรมีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ เรียกว่า "เลขคู่ศัตรู" โดยในทางโหราศาสตร์เลข 4 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) และเลข 8 คือ สัญลักษณ์แทน "ดาวราหู" (ธาตุลม) บางตำราขนานนามเลขคู่นี้ว่า "คู่วิวาทะ" ที่ให้โทษมากกว่าคุณ


ความหมายของเลข 48-84 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 48-84 ส่งผลในเรื่องความฉลาดในลักษณะของเล่ห์เหลี่ยม การรู้เท่าทันคน แต่อิทธิพลของธาตุลมทำให้มีอารมณ์แปรปรวน รุนแรง ใช้ความฉลาดในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดคดีความ อุบัติเหตุและโรคร้าย กลายเป็นการ "ฉลาดทันคน (อื่น) แต่ไม่ทันอารมณ์ตัวเอง" เลขแบบนี้ใช้แล้วมีแต่ปัญหาครับ