ต้นโป๊ยเซียนเสริมฮวงจุ้ย เสริมสิริมงคลในบ้าน

"ต้นโป๊ยเซียน" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต เนื่องด้วยมีความเชื่อกันว่าโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้ตัวแทนของเซียนทั้งแปดองค์ (แปดเซียน) ยิ่งถ้าปลูกแล้วออกดอกพร้อมกัน 8 ดอก จะทำชีวิตประสพความโชคดีไม่สิ้นสุด ราวกับมีเซียนทั้งแปดประทานพรให้


ต้นโป๊ยเซียนเสริมฮวงจุ้ย เสริมสิริมงคลที่อยู่อาศัย
ภาพ: Alibaba

แม้ฮวงจุ้ยจะมีข้อห้ามไม่ให้ปลูกไม้หนามเอาไว้ในบ้านซึ่งต้นโป๊ยเซียนเองก็มีหนามแหลมบริเวณลำต้น แต่จะไม่ถือว่าต้นโป๊ยเซียนเป็นไม้หนามเพราะไม่เข้าลักษณะของการมี "หนามข่มใบ" แต่หนามเป็นส่วนเสริมที่มีไว้เพื่อปกป้องดอกและใบเท่านั้น (กรณีเดียวกับดอกกุหลาบ)

อย่างไรก็ตามหนามที่แหลมและแข็งของต้นโป๊ยเซียนอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ (หากไม่ระวัง) ดังนั้นต้นโป๊ยเซียนจึงเหมาะที่จะปลูกเอาไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันสัตว์บางชนิดไม่ให้เข้ามาใกล้และเสริมความเป็นสิริมงคลในเวลาเดียวกัน