เมื่อกาลกิณีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

"เลขกาลกิณี" ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ไม่ใช่คู่ตัวเลขที่มักเรียกกันว่า "เลขเสีย" แต่เป็นเลขที่มีค่า "ทักษา" อยู่ในตำแหน่งกาลกิณี


เลขกาลกิณีในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

การพิจารณากาลกิณีจะดูจากตำแหน่งที่ไล่เรียงไปตามทักษา ได้แก่ บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ, มนตรี และ กาลกิณี

โดยจะใช้ตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์เป็นประธาน ดังนั้นตัวเลขในตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์โทรศัพท์มือถือจึงมีความสำคัญมาก (เรียกว่าสำคัญที่สุดก็ได้)

แล้วถ้ามีเลขที่เป็นกาลกิณีจะส่งผลอย่างไรบ้าง

แน่นอนว่าการมีเลขกาลกิณีย่อมไม่ส่งผลดี แต่ว่าจะเป็นเรื่องใดนั้นต้องดูว่าเลขกาลกิณีอยู่ในตำแหน่งใด

ตำแหน่งและคำพยากรณ์
• งาน: อุปสรรคปัญหาเยอะ ได้ทำงานที่ไม่ชอบ ล้มเหลว
• เพื่อน: มักคบคนไม่ดี เพื่อนไม่จริงใจ คนรอบข้างเอารัดเอาเปรียบ
• เงิน: วิกฤตหนัก ชักหน้าไม่ถึงหลัง หนี้สินล้นพ้นตัว อับโชค
• ครอบครัว: ครอบครัวมีปัญหา กระทบกระทั่ง ขาดความสมัครสมานสามัคคี
• สุขภาพ: เจ็บป่วย ไม่แข็งแรง (แยกย่อยลงไปอีกว่าเป็นเลขอะไร)
• ความรัก: ปัญหา ความเห็นไม่ตรงกัน รักสามเส้า นอกใจ โอกาสเลิกรากันสูง
• ความสำเร็จ: ไม่ก้าวหน้า ถอยหลังเข้าคลอง ห่างไกลความเจริญ

คำพยากรณ์เบื้องต้นจะเป็นไปประมาณนี้ ส่วนในรายละเอียดนั้นมีลึกลงไปกว่านี้ เนื่องจากกาลกิณีไม่ได้ส่งผลเสียเฉพาะตำแหน่งที่ประจำการเท่านั้น

แต่กาลกิณียังทำให้ตำแหน่งที่อยู่ติดกันได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นจึงต้องเลี่ยงกาลกิณีไม่ให้มีแม้แต่ตัวเดียว