เลขกาลกิณีในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

บางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าในเบอร์โทรศัพท์มือถือห้ามมีเลขที่เรียกว่า "เลขเสีย" แต่เคยมีใครบอกไหมว่าในเบอร์โทรศัพท์มือถือสามารถมี "เลขเสีย" ได้


เลขกาลกิณีในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อันนี้ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อของใครเพราะในเบอร์โทรศัพท์มือถือสามารถมีเลขที่นิยามว่า "เลขเสีย" บางคู่ได้ แต่จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมตามสภาพบุคคล

ดังนั้นความสำคัญที่จะกำหนดว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือ "ดี" หรือ "ร้าย" จึงไม่ได้อยู่ที่การมี "เลขเสีย" เพียงอย่างเดียว แต่จะอยู่ที่ "เลขกาลกิณี" ซึ่งห้ามมีอย่างเด็ดขาด

ท่านอาจจะไม่ทราบว่า "เลขเสีย" กับ "เลขกาลกิณี" ไม่เหมือนกัน จัดอยู่กันคนละประเภท

"เลขเสีย" จะพิจารณาจากลำดับคู่ตัวเลขที่อยู่ติดกัน เช่น 12, 13, 17, 27, 34, 37, 48, 67, 77 เป็นต้น

ส่วน "เลขกาลกิณี" จะใช้การพิจารณาจากตำแหน่งทักษา ได้แก่ บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ, มนตรี และ กาลกิณี

หากในเบอร์โทรศัพท์มือถือมี "เลขเสีย" จะต้องดูก่อนว่าเป็นเลขอะไร แต่หากในเบอร์โทรศัพท์มือถือมี "เลขกาลกิณี" จะถือว่าเป็นเบอร์ร้ายทันที