พิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

บรรยากาศพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยคณะบุญผู้บริหารสยามสแควร์


พิธีบวงสรวงศาลพระหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ขอให้เจ้าภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีครั้งนี้ประสบสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี บารมียิ่งยืนนาน

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe