เลขมงคล 47-74 ยอดแห่งความขยัน มุ่งมั่นไม่มีอด

เลข 47-74 ในวิชามหาสัตตเลขนิยามเลขคู่นี้ว่า "เลขคู่สมพล" อันเกิดจากการรวมกันระหว่าง "ดาวพุธ" กับ "ดาวเสาร์" แม้จะมีธาตุที่ขัดแย้งแต่สมดุลกันเหมือน "หยินและหยาง" กลายเป็นพลังแห่งทฤษฎีและการปฏิบัติทำให้มีความน่าเชื่อถือ


เลขคู่สมพล 47-74 เลขขยันมุ่งมั่นไม่มีอด

อิทธิพลของเลข 47-74 ส่งผลในด้านความพยายาม มุ่งมั่น ขยันอดทน สู้งานได้ไม่มีหยุดหย่อน รอบคอบ เน้นปลอดภัยไว้ก่อน ยิ่งผ่านประสบการณ์เยอะยิ่งเก่ง สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง เรียกว่าใช้เลขนี้ไม่มีอดตาย

เมื่อดาวแห่งการเจรจาโคจรมาประกบคู่กับดาวแห่งความพากเพียรพยายามทำให้ผู้ใช้มีเครดิตในการใช้ปาก คำพูดคำจามีน้ำหนักน่าเชื่อถือ วาจาเฉียบคม พูดแล้วทำได้จริง แต่บางครั้งอาจจะพูดตรงและแรงจนทำให้ไม่ค่อนน่าฟัง

เบื้องต้นจะเห็นว่าเลข 47-74 จัดอยู่ในกลุ่มเลขที่ดี แต่สาเหตุที่ทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมอาจจะมาจากการเป็นเลขขยัน เนื่องจากคนส่วนใหญ่ชอบความสุขสบาย อยากประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องทำงานหนักจึงเลือกใช้เลขอื่นแทน