พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดย CEO ศวิชตา สนธิรักษ์ คณะผู้บริหารและทีมงาน ผลิตภัณฑ์เสริมความงามภายใต้แบรนด์ "วีมอร์สกิน" (Vimore Skin) ขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคล เสริมความเฮง เจริญรุ่งเรือง รวยรับทรัพย์ลูกเดียว


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe