พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2567 ขอบพระคุณคณะท่านเจ้าภาพเศรษฐี คณะอีเวนท์ ผู้หญิงทำมาหากินยกครัวออนทัวร์ ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันถ้วนหน้าครับ


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe