พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กราบขอบพระคุณท่านเจ้าภาพ "พี่แอ๋มและคณะ" ขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีกันถ้วนหน้าครับ


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe