เลขตองในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

"เลขตอง" ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจัดเป็นหนึ่งในรูปแบบเบอร์โทรศัพท์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก (หลักพันไปจนถึงหลักล้าน) ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีการร้อยเรียงอย่างสวยงามและจดจำได้ง่ายทำให้เป็นที่น่าสนใจในการนำมาใช้เป็นเบอร์ติดต่อทั้งเบอร์ส่วนตัวและเบอร์สำหรับองค์กร


เลขตองในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ตำแหน่งของเลขตองในเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้รับความนิยมและมีมูลค่าสูงสุดคือ ตำแหน่งที่แปดถึงสิบ เช่น 0xx-xxxx999 ตามมาด้วยตำแหน่งที่หกถึงแปด เช่น 0xx-xx999xx และสุดท้ายคือตำแหน่งที่สี่ถึงหก 0xx-999xxxx โดยความหมายของเลขตองมีดังต่อไปนี้

ความหมายของเลขตอง
000 เลขแห่งความมหัศจรรย์ ความแปรปรวน ลึกล้ำ การอยู่เหนือหลักแห่งเหตุและผล
111 เลขแห่งชื่อเสียงเกียรติยศ ความเป็นผู้นำ ยิ่งใหญ่ดุจราชา ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่สั่นคลอน
222 เลขแห่งเสน่ห์ ความอ่อนโยน ความงดงาม ความเมตตาการุณย์ดุจมารดาของแผ่นดิน
333 เลขแห่งความกล้าหาญชาญชัย ตรงไปตรงมา พุ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้
444 เลขแห่งมนุษยสัมพันธ์ การพลิกแพลงตามสถานการณ์ วาทศิลป์สยบทั่วทุกสารทิศ
555 เลขแห่งครูบาอาจารย์ การเรียนรู้ ความเมตตา คุณธรรมสูงส่ง ผู้ชี้แนะแนวทาง
666 เลขแห่งความสุขสำราญ ความอุดมสมบูรณ์ ชีวิตหรูหรา เหนี่ยวนำความรักและการเงิน
777 เลขแห่งความเข้มแข็ง อดทน มุมานะ หนักแน่น พลังในการขับเคลื่อนเปี่ยมล้น
888 เลขแห่งอำนาจบารมี โชคลาภวาสนา ความมั่งคั่งร่ำรวย บริหารคน บริหารเงินก้อนโต
999 เลขแห่งปาฏิหาริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความลี้ลับ ความเจริญก้าวหน้า ผู้นำทางจิตวิญญาณ

เบื้องต้นนี้เป็นความหมายโดดๆของตัวเลขที่ยังไม่ได้รวมกับตัวเลขอื่นๆและไม่ได้กำหนดตำแหน่งค่าทักษาของเบอร์โทรศัพท์ ดังนั้นการร้อยเรียงเพื่อให้ได้เบอร์โทรศัพท์ที่ดีตรงตามดวงชะตาของผู้ใช้จึงเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาต่อไป